Konvertering av råytor

Sitter er förening på dolda tillgångar?

De flesta bostadsrättsföreningar sitter idag på dolda tillgångar i form av exempelvis råvind, källare eller lokaler som inte nyttjas fullt ut. Oavsett storlek eller typ av ytor finns ofta goda förutsättningar att konvertera till bostäder – det handlar bara om hur man tillvaratar dessa på bästa sätt för att det i sin tur ska generera så mycket som möjligt för bostadsrättsföreningen.

En konvertering av detta slag möjliggör ett ekonomiskt tillskott för bostadsrättsföreningen och syftet är att nyttja de dolda tillgångar som finns för att på lång sikt stärka bostadsrättsföreningen ekonomiskt. Det skapar i sin tur förutsättningar att kunna bibehålla, alternativt sänka avgifterna för bostadsrättsföreningens medlemmar. Genom detta ges också möjligheten att förebygga risk för framtida ekonomisk belastning vid exempelvis räntehöjningar eller amorteringskrav, som annars kan komma att påverka bostadsrättsföreningens ekonomi.

Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att utreda vilka möjligheter som finns och hur ni på bästa sätt kan tillvarata just era tillgångar. Upplägget skräddarsys därefter för att på bästa sätt tillgodose bostadsrättsföreningens behov och ekonomiska intressen, samtidigt som bostadsrättsföreningens styrelse och medlemmar belastas minimalt.

Alla bostadsrättsföreningar har olika förutsättningar och det är därför viktigt att vi tillsammans skräddarsyr ett upplägg som passar just er bostadsrättsförening och ser till att ni får den trygghet och vägledning som just ni behöver.

Vi finns med som en trygg partner från start till mål med löpande rådgivning och vägledning under hela processen.

 

VÅRT ARBETE – STEG FÖR STEG

1

Kostnadsfri konsultation med platsbesök och genomgång av utrymmen.

2

Vi återkommer med en mer specificerad sammanfattning, offert och preliminär värdering av bostadsrättsföreningens ytor.

3

Beslutsunderlag delges bostadsrättsföreningens styrelse som förmedlar detta till övriga medlemmar.

4

Bostadsrättsföreningen tar beslut om att ytan ska upplåtas med bostadsrätt.

5

I samråd med bostadsrättsföreningen tar vi fram en bygglovsansökan och driver processen för bostadsrättsföreningens räkning.

6

Genomgång av bostadsrättsföreningens ekonomi för att utreda om det finns möjligheter att minska löpande kostnader och förbättra kassaflödet. I samband med detta ser vi även över föreningens kostnader för uppvärmning och möjlighet till energioptimering.

7

Vi sammanställer ett anbudsunderlag som sedan skickas till ett flertal byggentreprenörer.

8

Bud inkommer och presenteras därefter för bostadsrättsföreningens styrelse.

9

När bostadsrättsföreningen valt en byggentreprenör skrivs upplåtelseavtal och entreprenadavtal. Därefter ansöker byggentreprenören om startbesked och byggnationen påbörjas.

10

Byggnationen fortskrider hela vägen fram till slutbevis.

11

Slutligen ska de nya lägenheterna integreras i bostadsrättsföreningen och registreras i lägenhetsförteckningen. I vissa fall krävs även upprättande av ny ekonomisk plan.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap