Ombildning till bostadsrätt

Restate hjälper dig från start till mål med alla delar under ombildningen.

Med flera hundra genomförda ombildningar sedan 1980-talet så har vi erhållit stor erfarenhet och ett gediget nätverk. Vi genomför ombildning i stora som små fastigheter. Vi är marknadsledande och det självklara valet vid ombildning till bostadsrätt.

Vi hjälper er med allt från inledande förhandlingar med fastighetsägaren till en lyckad ombildning. Genom vår breda kompetens, förmåga att finna lösningar och stora kontaktnät hittar vi helhetslösningar som många andra inte lyckas med.

Restate genomför var tredje ombildning i Sverige och har ständigt flertalet ombildningar pågående runt om i hela landet.

Vi står för löpande kostnader under hela processen och tar bara betalt om ombildningen blir genomförd.

Fördelar med att ombilda till bostadsrätt

Vill du få möjlighet att köpa din lägenhet till ca 70 procent av marknadsvärdet?
Vi hjälper dig att undersöka möjligheten.

Fördelarna med att äga ditt eget boende är många

  • Möjlighet att renovera efter eget tycke och smak
  • Bättre kontroll över boendekostnaden
  • Du bor till självkostnadsprincipen – ingen fastighetsägare tar ut en vinst på ditt boende
  • Kanske viktigast av allt – du gör en investering för framtiden.

Du som bostadsrättshavare har ett direkt inflytande över både din lägenhet och hela huset som till exempel renoveringar i huset, tvättstuga, gårdar och parkeringsplatser. Genom att du som medlem i föreningen väljer styrelse samt kan lämna in motioner inför årsstämman ökar ditt inflytande vad gäller allt från renoveringar till trivsel och trygghetsfrågor.

Ombildningens steg

1

Bilda bostadsrättsförening
Vi hjälper er att bilda en bostadsrättsförening. Föreningen registreras hos Bolagsverket och vi ordnar alla handlingar.

2

Kontakt fastighetsägare

Vi kontaktar fastighetsägaren för att meddela att intresse för ombildning finns från hyresgästernas sida. Om fastighetsägaren är intresserad av att sälja fastigheten inleds en förhandling.

3

Teknisk besiktning

En teknisk besiktning av fastigheten utförs av en oberoende besiktningsman. Besiktningen påvisar fastighetens skick och besiktningsprotokollet innehåller en beskrivning av vilka underhållsåtgärder som behövs samt kostnad för dessa.

4

Kalkyl

När bostadsrättsföreningen och fastighetsägaren kommit överens om ett pris på fastigheten tar vi fram en preliminär ekonomisk kalkyl.

5

Informationsmöte
De ekonomiska kalkylerna presenteras på ett informationsmöte. Nu kan alla boende få veta vad just deras lägenhet kommer att kosta och vad månadsavgiften kommer att bli.

6

Ekonomiskplan
När priset är fastställt sammanställer vi en ekonomisk plan enligt krav och anvisningar från Boverket. Planen måste godkännas av två intygsgivare, utsedda av Boverket.

7

Köpstämma
På köpstämman röstar de boende för köp av fastigheten. Minst två tredjedelar av alla hyresgäster måste rösta ja för att ombildningen ska bli av.

8

Bank
Både föreningen och de enskilda medlemmarna behöver i de flesta fall låna pengar för att kunna köpa fastigheten och sina bostadsrätter. Vi hjälper till att förhandla fram så bra lånevillkor som möjligt.

9

Tillträde
Föreningen köper fastigheten och lägenheterna upplåts med bostadsrätt.

10

Efter tillträdet

När föreningen är ägare till fastigheten är den också ansvarig för förvaltning och åtaganden mot eventuella hyresgäster. Det kan vara bra att åtminstone till en början ta hjälp av en professionell förvaltare.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap