Fastighetstransaktioner

Våra transaktionsrådgivare har både gedigen kunskap om fastighetsmarknaden och besitter ett brett kontaktnät. Vi bistår med expertis från den inledande analysen till avslutad affär. Vi erbjuder rådgivning inom säljrådgivning likväl som köprådgivning inom alla typer av fastighetsrelaterade transaktioner. Oavsett vad det är för typ av transaktion levereras det bästa resultatet, engagemang, personlighet och en tydlig kommunikation till vår uppdragsgivare. Vi värdesätter långsiktiga affärsrelationer, hög servicenivå och kvalitet.

Säljmandat

Varje transaktion inleds med en analys där vi identifierar lämplig försäljningsstrategi och process samt kartläggning av potentiella investerare. Därefter tas ett försäljningsmaterial fram som sedan distribueras till investerare. Efter genomgång av bud hanterar vi hela due diligence processen, avtalsförhandling fram till kontraktskrivning och slutligen tillträde.

Utöver kommersiella säljmandat har vi även många års erfarenhet av riktade ombildningar, där vi, på uppdrag av säljande fastighetsägare, hanterar hela försäljningsprocessen från att engagera hyresgästerna till slutligt tillträde för bostadsrättsföreningen.

Köpmandat

Vi biträder vid identifiering av potentiella förvärv samt koordinerar och hanterar förvärvsprocesser, från projektstart till signing och tillträde.

Kontakta våra fastighetsrådgivare för ytterligare information:

Anna Olsson
Anna Olsson

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap