Fastighetstransaktioner

Våra transaktionsrådgivare har både gedigen kunskap om fastighetsmarknaden och besitter ett brett kontaktnät. Vi bistår med expertis från den inledande analysen till avslutad affär. Vi erbjuder rådgivning inom säljrådgivning likväl som köprådgivning inom alla typer av fastighetsrelaterade transaktioner. Oavsett vad det är för typ av transaktion levereras det bästa resultatet, engagemang, personlighet och en tydlig kommunikation till vår uppdragsgivare. Vi värdesätter långsiktiga affärsrelationer, hög servicenivå och kvalitet.

Säljmandat

Varje transaktion inleds med en analys där vi identifierar lämplig försäljningsstrategi och process samt kartläggning av potentiella investerare. Därefter tas ett försäljningsmaterial fram som sedan distribueras till investerare. Efter genomgång av bud hanterar vi hela due diligence processen, avtalsförhandling fram till kontraktskrivning och slutligen tillträde.

Utöver kommersiella säljmandat har vi även många års erfarenhet av riktade ombildningar, där vi, på uppdrag av säljande fastighetsägare, hanterar hela försäljningsprocessen från att engagera hyresgästerna till slutligt tillträde för bostadsrättsföreningen.

Köpmandat

Vi biträder vid identifiering av potentiella förvärv samt koordinerar och hanterar förvärvsprocesser, från projektstart till signing och tillträde.

Kontakta våra fastighetsrådgivare för ytterligare information:

Anna Olsson

Linnéa Tegell

Försäljning till bostadsrättsföreningar

Det unika med försäljningar till bostadsrättsföreningar är att det ofta är privatpersoner på köparsidan, som förmodligen gör en av de större investeringarna i sitt liv. Därför är det extra viktigt att försäljningen sköts organiserat med tydlig struktur och information.

Vi har en väl beprövad metod för ombildningar och har kunskapen för att hantera hela försäljningsprocessen, från att aktivera hyresgästerna, om intresset inte redan finns sedan tidigare, till de avslutande förhandlingarna och tillträde till fastigheten. Fördelen med att vända dig till oss är vår erfarenhet, kompetens och helhetslösningen vi erbjuder. Mer specifikt ansvarar vi för:

  • förberedelser och analys av försäljningsstruktur och metodik
  • upprättande av försäljningsmaterial och datarum
  • informationsmöten med de boende
  • löpande dialog med bostadsrättsföreningens representanter
  • hantering av bostadsrättsföreningens fördjupade undersökning och tekniska besiktning av fastigheten (due diligence)
  • löpande beslutsstöd och biträde vid förhandlingar och avslut.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap