Fastighetsjuridik

Vår gedigna expertis från stora fastighetstransaktioner till boenderelaterade frågor gör att vi kan lotsa våra kunder genom fastighetsjuridikens mångfacetterade frågeställningar fram till de rätta besluten.

Trygghet, flexibilitet och hög servicenivå
Sättet vi valt att arbeta på är att erbjuda våra klienter skräddarsydda lösningar där vi anpassar våra insatser till ärendets komplexitet och låter de bäst lämpade fastighetsjuristerna lösa uppdragen.

Vi nås på telefon och mail, men ni kan också använda kontaktformuläret här på vår hemsida så återkommer vi så snart vi läst.

Bostadsrätt

Vi erbjuder rådgivning och biträde vid avtalsskrivning, avtalsgranskning vid upphandlingar, uppsägningar, stadgeändringar, upplåtelse och överlåtelse, fel i bostadsrätt, fastighetsmäklarfrågor, tvist och medling m.m.

Ni är varmt välkomna att kontakta via telefon och mail eller kontaktformuläret så återkopplar vi så snart vi läst.

Hyresrätt

Vi hanterar alla olika typer av hyrestvister, såsom förverkande, avhysning, indrivning av hyresskulder och i förekommande fall skadeståndsfrågor.

Genom dialog löser vi uppkomna tvister på bästa sätt. Hyresrätter är en viktig fråga för hyresvärd och hyresgäst både ur socialt och kommersiellt perspektiv.

Ni är varmt välkomna att kontakta via telefon och mail eller kontaktformuläret så återkommer vi så snart vi läst.

Allmän fastighetsrätt

Vi biträder både säljare och köpare med juridisk rådgivning, förhandling och tvistelösning inom fastighetsrättens alla discipliner, särskilt överlåtelse av fast egendom, fastighetsmäklarfrågor, ombildning till bostadsrätt och förädling av fastighetsbestånd.

Ni är varmt välkomna att kontakta via telefon och mail eller kontaktformuläret så återkommer vi så snart vi läst.

Hyresförhandling

Vi hjälper er att förhandla hyreskontrakt för såväl lokalhyresgäster som bostadshyresgäster och vi kan även förhandla direkt med hyresgästen eller via hyresgästföreningen.

Vi kan också sköta återkommande hyresförhandlingar eller specifika kring standardhöjande åtgärder. Det finns stor erfarenhet av att förhandla och djup kunskap om vilka lagar som gäller.

Ni är varmt välkomna att kontakta via telefon och mail eller kontaktformuläret så återkommer vi så snart vi läst.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap