Nyheter

Restate Energy Group AB

10 december 2019

Restate Energy Group AB Restates energidel genomför just nu en undersökning av större bostadsrättsföreningar i Stockholm. Vi kan konstatera att hälften av föreningarna har för höga uppvärmningskostnader. Med enkla medel skulle flertalet föreningar kunna uppnå ..Läs vidare »

Det ombildas i Östersund

26 april 2019

Det är full fart på ombildningar till bostadsrätter i Östersund. Restate arbetar i dagsläget med fyra ombildningar i Östersund. – Intresset är stort och mervärdet för både de boende och fastighetsägare är betydande, säger Jan Bjurfors ..Läs vidare »

Ombildning i Vårberg avbruten av säljaren tätt inpå tillträde

15 februari 2019

Restate fick under sommaren 2017 uppdraget att hjälpa Bostadsrättsföreningen Bergduvan att ombilda en fastighet från hyresrätt till bostadsrätt. Fastigheten omfattar åtta huskroppar med totalt 168 bostäder. På grund av marknadens utveckling, med bl.a. skärpta amorteringskrav, ..Läs vidare »

Områdena i Stockholm där tusentals lägenheter kan ombildas

12 februari 2019

I bostadsbolagens ägardirektiv från Stockholms stad finns ett uppdrag om att bereda möjlighet för boende i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Dennis Wedin, Stockholms stads ..Läs vidare »

Stark allmännytta inte i strid mot ombildningar

16 november 2018

Den grönblåa majoriteten i Stockholms Stadshus kommer att öka byggtakten i allmännyttan, samtidigt som vi arbetar för ett mer blandat bostadsbestånd i staden. Det finns ingen motsättning i att möjliggöra för ombildningar i ytterstaden där ..Läs vidare »

Restate köper företag i Malmö

7 november 2018

Restate har köpt Svensk Borätt AB, som är Malmös största företag för ombildningar till bostadsrätt och biträde vid nyproduktion av bostadsrätter. Företaget har 5 anställda och har under många år varit ledande på Malmömarknaden. Säljare ..Läs vidare »

Restate köper rådgivare i Malmö

7 november 2018

Nu fortsätter Restate att expandera. Efter ett köp i Umeå väljer nu bolaget att köpa ett nytt bolag i Malmö. Restate förvärvade för en tid sedan Föreningslotsen i Umeå och nu har bolaget köpt Svenska ..Läs vidare »

Restate förvärvar Svensk Borätt AB

7 november 2018

Marknaden för ombildningar av hyresrätt till brf har alltmer flyttat ut i landet och Restate satsar därför på att expandera utanför Stockholm. Nu har man därför förvärvat Malmös största företag inom ombildning till bostadsrätt och ..Läs vidare »

Fler ombildningar utanför storstäderna

31 oktober 2018

Fastigheten Saga 20 förvärvades av Bostadsrättsföreningen Werner och såldes för 30 miljoner kronor. Restate ser ett återkommande mönster på fastighetsmarknaden. Det blir allt lättare för bostadsrättsföreningar utanför storstäderna att förvärva fastigheter. – Vi ser att ..Läs vidare »

Restate medverkar på Business Arena Stockholm 2018

19 september 2018

Restate ställer ut på Business Arena Stockholm 2018 på Waterfront Congress Centre 19-20 september. Varmt välkomna och träffa oss i monter 4016!

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap