Den grönblåa majoriteten i Stockholms Stadshus kommer att öka byggtakten i allmännyttan, samtidigt som vi arbetar för ett mer blandat bostadsbestånd i staden. Det finns ingen motsättning i att möjliggöra för ombildningar i ytterstaden där allmännyttan är dominerande, och samtidigt bygga fler lägenheter och stärka Stockholms allmännytta, skriver borgarrådet Dennis Wedin (M).