Dina personuppgifter

Den 28 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen ”General Data Protection Regulation” (GDPR) i kraft. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätter personuppgiftslagen.

Inom Restate värdesätter vi våra kunders integritet och vi har under 2017 drivit ett internt GDPR-projekt där vi förbereder oss för den nya lagstiftningen och för att på bästa sätt säkerställa hanteringen av våra kunders personuppgifter.

Restate behandlar personuppgifter som vi inhämtar från våra kunder för att kunna fullfölja våra avtal, uppdrag eller för det ändamål du lämnat dina uppgifter till oss. Personuppgifterna som vi kan komma att behandla är exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna kan komma att kompletteras och uppdateras och behandlas såväl fysiskt hos vår personal samt elektroniskt i våra IT-system.

Informationen lagras så länge det behövs för att fullfölja vårt avtal med kunden, eller så länge vi har en laglig skyldighet att spara uppgifterna.

Alla Restates medarbetare har sekretess- och tystnadsplikt och endast behörighet till den information som är nödvändig för deras arbete.

Restate anlitar ibland externa samarbetspartners eller underentreprenörer, som utför arbeten för Restates räkning. I de fall dessa samarbetspartners har tillgång till personuppgifter tecknas alltid ett separat avtal för att skydda dina uppgifter hos dessa.

Restate behandlar inte särskilda kategorier av personuppgifter, såsom ras, etniskt ursprung, sexuell läggning eller religionstillhörighet.

Restate kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till en tredje part.

Har du frågor om vår hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på Restate.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap