Mikael Heidlund

Mitt intresse för juridik grundar sig i ett starkt samhällsintresse med prägel av rättvisa. I min yrkesutövning efter juristutbildningen vid Uppsala Universitet har jag i huvudsak arbetat med fastighetsrätt och fastighetsmäklarrätt. Fastighetsrätten och därmed närliggande rättsområden innebär komplexa rättsliga strukturer och lösningar, något som jag drivs av. Onödiga konflikter undviker jag i möjligaste mån och söker helst samförståndslösningar i förekommande tvistiga situationer.

 

Genom mina studier och min yrkesverksamhet behärskar jag hyresrättsliga, bostadsrättsliga och allmänna fastighetsrättsliga frågor. Juridiken och mina rättsområden utvecklas alltjämt ideligen och nya utmaningar gör det dagliga arbetet intressant.

« Se alla medarbetare
Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap