Jonny Öhlander

Jonny Öhlander

Jonny har varit på Restate sedan 2016 och arbetar huvudsakligen som rådgivare vid bostadsrättsbildning. Han är civilekonom i grunden och av Boverket förklarad behörig att granska och utfärda intyg angående bostadsrättsföreningars ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

« Se alla medarbetare
Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap