Andrés Hammar

Mitt intresse för juridik väcktes redan på högstadiet efter ett lyckat prov i ämnet Lag & Rätt. Min bror läste juridik och jag passade på att snegla lite på hans studieuppgifter vilket underlättade mitt val av studier när det väl begav sig för mig att börja studera.

Jag påbörjade min karriär hösten 2013 på det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem där jag huvudsakligen arbetade med oriktiga hyresförhållanden. Arbetet innefattade ett varierat spann av hyresrättsliga ärenden och jag hade även nöjet att fungera som hyresjuridiskt stöd åt mina kollegor på avdelningen Boende & lokaler. Jag har under mina verksamma år byggt upp särskild kompetens i frågor avseende byten, överlåtelser, andrahand och förlängningstvister.

Fastighetsrätten är ett för mig spännande rättsområde då vissa frågeställningar kan bli rätt komplicerade och det är inte ovanligt att en tvist uppstår. I mitt yrkesutövande är utgångspunkten att försöka nå en ömsesidig lösning för det fall förutsättningar finns.

« Se alla medarbetare
Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap