Konsultation vid nyproduktion

Restate Nyproduktion har mycket kompetenta och erfarna medarbetare som med över 25 års erfarenhet kan bistå er vid nyproduktion av bostadsrätter. För att optimera vinsten av produktionen krävs kunskap och erfarenhet om processen.

Sedan 2015 har Restate varit rådgivare i nära hälften av Sveriges nyproduktion. Anledningen till det är att Restate ser till att ni får bästa förutsättningar till ett bra resultat. Vi har optimala processer som ger byggbolag, fastighetsbolag och privata fastighetsägare det strukturella och affärsmässiga stöd som krävs för trygga och lönsamma projekt. Våra kunder är allt från små lokala byggbolag till stora internationella företag.

Restate är rikstäckande och verksamma i hela Sverige. Vi erbjuder helhetslösningar där vi sköter hela processen från bildandet av en bostadsrättsförening till överlämnandet till de boende. När ni anlitar oss för ert bostadsrättsprojekt får ni kvalificerad rådgivning från start till mål, vi anpassar tjänsten så att den passar just ert behov. Nedan några av de moment som vi kan bistå med.

  • Bilda en bostadsrättsförening med anpassade stadgar
  • Skapa kalkyler vid olika scenarier
  • Upprätta kostnadskalkyl och ombesörja intygsgivning
  • Avtalsmallar
  • Upprätta ekonomisk plan och ombesörja intygsgivning
  • Fastighetspaketering, avtal, lagfart mm
  • Styrelserådgivning

Andra verksamhetsområden

  • Intygsgivning av externa kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Inom Restate arbetar fem av Boverket utsedda intygsgivare som intygsger kostnadskalkyler och ekonomiska planer upprättade av externa företag.
  • Fusioner
  • Ägarlägenheter och kooperativa hyresrätter
Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap