Störst i Sverige på ombildningar.
Bredast kompetens inom bostadsrätter.

Ombildning

Sveriges största kompetens inom fastighetsområdet finns hos oss
Våra kunder är boende som vill bilda en bostadsrättsförening och ombilda sin fastighet men även fastighetsägare som vill sälja hela eller delar av sin fastighet. Vi erbjuder helhetslösningar och finns med hela vägen från inledande förhandlingar till en lyckad ombildning.
Läs mer

Fastighetsförvaltning

En förvaltning med helhetssyn
Vi hjälper bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att ta hand om sina fastigheter såväl ekonomiskt som tekniskt. Vi kan ta helhetsansvar eller ansvar för utvalda delar. Det är du som bestämmer.

Fastighetsjuridik

Din fastighetsjurist på nära håll
Våra jurister har specialkompetens inom fastighetsområdets olika delar. Vi hjälper till med hyresrätt och bostadsrätt, avtalsrätt och entreprenadrätt, processer och förhandlingar.

Fastighetsrådgivning

För dig som är fastighetsägare
Vi hjälper dig som är fastighetsägare att utveckla ditt bestånd. Vilka delar ska bevaras? Vilka ska kompletteras? Vilka ska säljas? Och till vem? Vi hjälper dig att fatta de rätta besluten.

Fastighetsmäklare

Vår kunskap och erfarenhet leder dig till en lyckad affär
Vi förmedlar bostadsrätter, villor, fritidshus, hyres- och industrifastigheter. Vi leder dig genom hela processen med rätt kompetens för uppdraget.

Kommersiella transaktioner

Professionell rådgivning genom hela försäljningen

Vi arbetar inom alla fastighetssegment och har kunskapen, erfarenheten och kontaktnätet som krävs för att försäljningen ska bli så framgångsrik som möjligt.


Ombildningsguiden

appstarten(1).jpg

Till AppStore